Ferm

  • Project Team

Project Team stond geheel in het teken van (top)sport en op welke fronten wij, de studenten Communication and Multimedia Design, een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het leven van deze sporters. De totale scope van het project betrof 8 weken waarbij ieder teamlid zich inzette voor de voltooiing van de gestelde opdrachten.


Een groot gedeelte van project sport bestond uit het meerdere malen doorlopen van een volledig ontwerpproces. Er diende zowel een lo-!, me-! als hi-! prototype gerealiseerd te worden. Dankzij mijn voorkennis binnen de designindustrie nam ik de realisatie van het me-! en hi-! prototype op mij.


Thumbnail Ferm